Važno obaveštenje!

By: Aerodrom Morava

Prema Uredbi Vlade Republike Srbijeo merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 u cilju zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, strancima koji dolaze u Republiku Srbiju dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju samo ako poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata.
Više informacija na ovu temu možete dobiti putem linka:http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/151/1/reg

Related post