Deca bez pratnje (еng. Unaccompanied Minor ili skraćeno UM) su deca u starosti od 5 do 14 godina, koja putuju sama bez pratnje odrasle osobe.

Nepraćeno dete mora da ima svu potrebnu dokumentaciju za let (avio-kartu, pasoš, vizu ukoliko je potrebna, popunjen obrazac, tzv. Uputstvo za prevoz dece bez pratnje s podacima o detetu i o osobi koja je dopratila dete na let, kao i o osobi koja će dete dočekati). Sva dokumenta stavljaju se u crvenu, plastičnu torbicu označenu slovima UM, a dete ju nosi oko vrata tokom leta i boravka na aerodromu. Roditelj ili druga osoba koja doprati dete na aerodrome, potrebno je da kontaktira aerodromsko osoblje ma šalterima za registraciju putnika kako bi popunio tzv. Uputstvo za prevoz dece bez pratnje, ukoliko to već nisu uradili prilikom kupovine avio-karte.

Nakon obavljene registracije na let roditelj predaje dete stjuardesi aerodroma, koja ga prati do aviona. Osoba koja je dopratila dete mora ostati na aerodromu sve do poletanja aviona. Dete ulazi u avion pre ostalih putnika, i preuzima ga glavna stjuardesa aviona (perser), koja ga smešta na njegovo sedište. Osoblje aviona zaduženo je da dete udobno i sigurno smesti u avion, najčešće pored neke odrasle osobe.

Posle leta dete napušta avion i kabinsko osoblje aviona ga predaje aerodromskoj stjuardesi aerodroma destinacije, koja je dužna da otprati i preda osobi čiji su podaci navedeni u Uputstvu za prevoz dece bez pratnje. Osoba koja prihvata dete mora se identifikovati i potpisati na Uputstvu za prevoz dece bez pratnje.

Pojedine niskotarifne avio-kompanije ne pružaju uslugu prevoza dece bez pratnje, zato Vas molimo da se o ovoj mogućnosti raspitate kod izabrane avio-kompanije ili na aerodromu sa koga putujete.