Iz bezbednosnih razloga u slučaju gubitka prtljaga, korisno je sa spoljašnje strane da označite Vaš prtljag sa Vašim ličnim i kontakt podacima (ime, prezime, kontakt telefon i adresa).

U slučaju da Vaš registrovani prtljag nije stigao na Aerodrom Morava zajedno sa Vama ili ste u putnčkoj kabini na letu za Kraljevo zaboravili ručni prtljag, kontaktirajte aerodromsku službu za izgubljeni prtljag (eng. Lost & Found service).

Procedure i potrebno vreme za pronalaženje prtljaga zavisi od uslova izabrane avio-kompanije. Pronađeni prtljag mora lično da se preuzme na Aerodromu Morava.

Kontakt službe za izgubljeni prtljag na Aerodromu Morava:
+381 36 307 032
lostandfound.kvo@aerodromisrbije.rs