STATISTIKA AERODROMA MORAVA KRALJEVO

GODINA 2019 2020 2021 2022
BROJ PUTNIKA 529 1038 1488 13683
BROJ AVIONA 38 178 200 580
2023 AVIO OPERACIJE
(POLETANJA/SLETANJA)
BROJ PUTNIKA

Januar

36 500

Februar

32 486

Mart

38 703

April

40 740

Maj

42 691

Jun

70 1609

Jul

107 2744

Avgust

81 2939

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

UKUPNO

446 10412