STATISTIKA AERODROMA MORAVA KRALJEVO

GODINA201920202021202212/202112/2022PROMENA(%)

BROJ PUTNIKA

5291038148813683148813683820% indexplus

BROJ AVIONA

38178200580200580190% indexplus

AVIO OPERACIJE
(POLETANJA/SLETANJA)
INDEKSBROJ PUTNIKAINDEKS
mesec/godina20222021%20222021%

Januar

28 0 0 253 0 0

Februar

3412183740292452

Mart

42 0 0 829 0 0

April

3821800762418950

Maj

464105070379943

Jun

72611001233620450

Jul

88381322747276895

Avgust

74311392825381641

Septembar

541526012671012570

Oktobar

362638841185355

Novembar

3236-11763291162

Decembar

363020720299141

UKUPNO

580200190136831488820