STATISTIKA AERODROMA MORAVA KRALJEVO

GODINA 2019 2020 2021 2022
BROJ PUTNIKA 529 1038 1488 13683
BROJ AVIONA 38 178 200 580
2023 AVIO OPERACIJE
(POLETANJA/SLETANJA)
BROJ PUTNIKA

Januar

36 500

Februar

32 486

Mart

38 703

April

40 740

Maj

42 691

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

UKUPNO

188 3120