STATISTIKA AERODROMA MORAVA KRALJEVO

GODINA 2019 2020 2021 2022 2023
BROJ PUTNIKA 529 1038 1488 13683 13862
BROJ AVIONA 38 178 200 580 620
2024 AVIO OPERACIJE
(POLETANJA/SLETANJA)
BROJ PUTNIKA

Januar

38 400

Februar

38 400

Mart

38 488

April

48 723

Maj

34 617

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

UKUPNO

196 2628