Registracija putem interneta trenutno nije moguća.

Registracija putnika i stvari vrši se isključivo na šalterima aerodroma Morava.

Detaljne informacije možete dobiti na internet stranici:
Registracija na let na Aerodromu Morava