Registracijom na let putem Interneta štedite svoje vreme.

Registraciju je jedino moguće izvršiti na Internet stranici izabrane avio-kompanije. Identifikacija se može obaviti pomoću imena i prezimena ili rezervacijskog koda avio-karte.

Nakon uspešno završene registracije, na adresu elektronske pošte dobićete kupon za ukrcavanje u avion (eng. boarding pass), koji je potrebno odštampati. Sa odštampanim kuponom za ukrcavanje, ukoliko nemate prtljag za predavanje na let, ne morate da se registrujete na šalterima za registraciju na Aerodromu već možete pravo do označenog izlaza na avion (eng. gate).

Ukoliko imate prtljag koji se predaje na let, potrebno je predati ga na šalterima za registraciju putnika na Aerodromu pri čemu se daju na uvid odštampani kupon za ukrcavanje i validan lični dokument. Šalteri se otvaraju 120 minuta pre poletanja aviona i zatvaraju 40 minuta pre planiranog poletanja aviona.

Prijava na let putem Interneta vremenski je ogrničena, o čemu se detaljnije možete raspitati na Internet stranici izabrane avio-kompanije.

U slučaju da ste pri kupovini avio-karte odabrali registraciju putem Interneta a niste to na vreme uradili i nemate odštampani kupon za ukrcavanje u avion, po pravilima odabrane avio-kompanije biće Vam dodatno naplaćena registracija putnika na aerodromu.