Dokumentacija za let

Putnik je dužan da se unapred informiše o propisima zemlje u koju putuje, i/ ili preko koje putuje do krajnjeg odredišta, i obezbediti ispravnu i važeću dokumentaciju za let (pasoš, vizu, različite dozvole, itd.)

Putnici putuju sa aerodroma “Morava“ dužni su da u skladu sa preporukama avio-kompanije koju koriste, da radniku aerodroma pokažu ispavnu avio kartu bilo da je odštampana, sačuvana kao PDF format ili kao bar-kod na mobilnom telefonu.

U cilju Vaše bezbednosti, kontrola karata za ulazak u avion obavlja se pred ulazak u avion. Svaki putnik koji se ukrcava u avion obavezan je da ima kupon za ukrcavanje u avion za dati let i validan lični document sa prihvatljivim rokom važnosti (poželjno je da se putnik informiše prilikom kupovine karte o ovom uslovu) radi identifikacije, bez obzira na uzrast.

Molimo Vas da proverite koji su Vam sve dokumenti potrebni pre nego se odlučite za put kako ne bi došlo do neugodnih situacija. Svaka zemlja, kao i svaka avio-kompanija, ima svoja pravila koja treba poštovati.