Šalteri se otvaraju 120 minuta pre poletanja aviona i zatvaraju 40 minuta pre poletanja aviona (prema redu letenja). Iznad svakog šaltera postavljena je oznaka sa informacijama o letu za koji se vrši prijava.

Za registraciju putnika i prtljaga na let, koja se vrši isključivo na šalterima za registraciju, putnik mora da preda validan lični dokument kako bi dobio kupon za ukrcavanje u avion (eng. boarding pass) sa kojim odlazi do naznačenog izlaza (eng. gate).

U cilju Vaše bezbednosti, kontrola karata za ulazak u avion obavlja se pred ulazak u avion. Svaki putnik koji se ukrcava u avion obavezan je da ima kupon za ukrcavanje u avion za dati let i validan lični dokument radi identifikacije, bez obzira na uzrast.

Molimo putnike da se na vreme registruju kako bi se izbegla eventualna kašnjenja.

Kako bismo osigurali odgovarajuće usluge, potrebno je prilikom kupovine avio-karte naglasiti kategoriju putnika npr.: dete bez pratnje, osoba s posebnim potrebama, osoba kojoj je potrebna tuđa pomoć, osoba koja putuje s kućnim ljubimcem i dr.

Molimo putnike da pri kupovini avio-karte provere ograničenja prevoznika na količinu i težinu ručnog i čekiranog prtljaga.