Šalteri se otvaraju 120 minuta pre poletanja aviona i zatvaraju 40 minuta pre poletanja aviona (prema redu letenja). Iznad svakog šaltera postavljena je oznaka sa informacijama o letu za koji se vrši prijava.

Za registraciju putnika (koji se prethodno nije registrovao preko Interneta) i prtljaga na let, na šalterima za registraciju putnik mora da preda validan lični dokument kako bi dobio kupon za ukrcavanje u avion (eng. boarding pass) sa kojim odlazi do naznačenog izlaza (eng. gate). U slučaju da putnik, koji se prethodno registrovao na let preko Interneta, želi da preda torbu na let, dužan je da uz validan lični dokument preda na uvid i odštampani kupon za ukrcavanje u avion.

U cilju Vaše bezbednosti, kontrola karata za ulazak u avion obavlja se pred ulazak u avion. Svaki putnik koji se ukrcava u avion obavezan je da ima kupon za ukrcavanje u avion za dati let i validan lični dokument radi identifikacije, bez obzira na uzrast.

Molimo putnike da se na vreme registruju kako bi se izbegla eventualna kašnjenja.

Kako bismo osigurali odgovarajuće usluge, potrebno je prilikom kupovine avio-karte naglasiti kategoriju putnika npr.: dete bez pratnje, osoba s posebnim potrebama, osoba kojoj je potrebna tuđa pomoć, osoba koja putuje s kućnim ljubimcem i dr.

Molimo putnike da pri kupovini avio-karte provere ograničenja prevoznika na količinu i težinu ručnog i čekiranog prtljaga.