Prilikom registracije na let putem mobilnog telefona potrebno je da se mobilnim telefonom povežete na Internet, otvorite stranicu avio-kompanije kojom putujete i potražite aplikaciju za prijavu na let putem mobilnog telefona (eng. mobile check-in).

Nakon zavešene registracije na let u aplikaciji na mobilnom tefelonu, dobićete mobilni kupon za ukrcavanje u avion (eng. mobile boarding pass).

Mobilni kupon za ukrcavanje u avion sadrži sve podatke kao i kupon za ukrcavanje u avion koji se izdaje na šalteru za registraciju: ime i prezime putnika, broj leta, destinaciju, sedište i identifikacioni broj. Važeći mobilni kupon za ukrcavanje dobijen putem aplikacije na mobilnom telefonu mora da sadrži dvodimenzionalni kod (eng. QR code).

Ukoliko imate prtljag koji se predaje na let, potrebno je predati ga na šalterima za registraciju putnika na Aerodromu pri čemu se daju na uvid mobilni kupon i validan lični dokument. Šalteri se otvaraju 120 minuta pre poletanja aviona i zatvaraju 40 minuta pre planiranog poletanja aviona.

Više informacija o mogućnostima korišćenja ove usluge možete dobiti na Internet stranici odabrane avio-kompanije.