Уколико планирате да боравите у држави чланици ЕУ у трајању не више од 90 дана у било ком периоду од 180 дана, што подразумева период од 180 дана који претходи сваком дану боравка, за улазак држављана трећих земаља важи следеће правило:

Валидност пасоша мора бити најмање 3 месеца након намераваног датума повратка са територије државе чланице.