СТАТИСТИКА АЕРОДРОМА МОРАВА КРАЉЕВО

ГОДИНА 2019 2020 2021 2022 2023
БРОЈ ПУТНИКА 529 1038 1488 13683 13862
БРОЈ АВИОНА 38 178 200 580 620
2024 АВИО ОПЕРАЦИЈЕ
(ПОЛЕТАЊА / СЛЕТАЊА)
БРОЈ ПУТНИКА

Јануар

38 400

Фебруар

38 400

Март

38 488

Април

48 723

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

УКУПНО

162 2011