Регистровани пртљаг или предани пртљаг представља пртљаг који путник предаје при регистрацији на лет на шалтерима за регистацију на аеродрому, а превози се у пртљажном делу авиона. Авио-компаније одређују количину, масу и димензије пртљага који се бесплатно превози. Све изнад прописаних карактеристика пртљага се додатно наплаћује. На интернет страници авио-компаније коју сте изабрали, проверите сва ограничења која се тичу преданог пртљага који сте одабрали за лет.

У предати пртљаг не смеју се уносити следећи предмети:

експлозиви, укључујући детонаторе, гранате, мине;
плинови: пропан, бутан;
запаљиве течности;
тупи предмети који могу узроковати озбиљне повреде кад се њима удара;
запаљиве материје и материјали попут магнезијума;
радиоактивне материје;
оксиди и органски пероксиди;
отровне и заразне материје;
корозивне хемикалије, укључујући живу;

Садржај ове листе није потпун. Додатне информација о предметима и материјама које су забрањене за унос у обезбеђивано-рестриктивну зону аеродрома и ваздухоплов, можете наћи на сајту Директора цивилног ваздухопловства Републике Србије у наставку:

http://www.cad.gov.rs/docs/security/Lista%20zabranjenih%20predmeta.pdf

Опасне материје су течности и предмети који могу проузроковати значајан ризик за здравље, сигурност, материјална добра и околину. Опасна роба је забрањена за превоз у преданом и ручном пртљагу путника. Пре паковања добро се информишите шта је дозвољено носити на лет.

Строго је забрањено на аеродрому остављати пртљаг без наџора!