ИЗ КРАЉЕВА

ДЕСТИНАЦИЈА АВИО ПРЕВОЗНИК БРОЈ ЛЕТА ПОЛАЗАК ПЕРИОД ЛЕТЕЊА
ДЕСТИНАЦИЈА АВИО ПРЕВОЗНИК БРОЈ ЛЕТА ПОЛАЗАК ПЕРИОД ЛЕТЕЊА
SOLUN JU 2524 7:45 27.06.2023 – 13.09.2023.

ISTANBUL

JU 2804 11:40 27.06.2023 – 13.09.2023.
ДЕСТИНАЦИЈА АВИО ПРЕВОЗНИК БРОЈ ЛЕТА ПОЛАЗАК ПЕРИОД ЛЕТЕЊА
ISTANBUL JU 2804 10:20 29.03.2023 – 10.06.2023.

TIVAT

JU 2188 9:40 13.06.2023 – 12.09.2023.
ДЕСТИНАЦИЈА АВИО ПРЕВОЗНИК БРОЈ ЛЕТА ПОЛАЗАК ПЕРИОД ЛЕТЕЊА
ДЕСТИНАЦИЈА АВИО ПРЕВОЗНИК БРОЈ ЛЕТА ПОЛАЗАК ПЕРИОД ЛЕТЕЊА
TIVAT JU 2188 9:40 13.06.2023 – 12.09.2023.
ДЕСТИНАЦИЈА АВИО ПРЕВОЗНИК БРОЈ ЛЕТА ПОЛАЗАК ПЕРИОД ЛЕТЕЊА
ISTANBUL JU 2804 11:30 29.03.2023. – 10.06.2023.

SOLUN

JU 2524 7:45 27.06.2023. – 13.09.2023.

ISTANBUL

JU 2804 11:40 27.06.2023. – 13.09.2023.
ДЕСТИНАЦИЈА АВИО ПРЕВОЗНИК БРОЈ ЛЕТА ПОЛАЗАК ПЕРИОД ЛЕТЕЊА
SOLUN JU 2524 7:45 13.06.2023 – 25.06.2023.

ISTANBUL

JU 2804 11:40 13.06.2023 – 25.06.2023.

ЗА КРАЉЕВО

ДЕСТИНАЦИЈА АВИО ПРЕВОЗНИК БРОЈ ЛЕТА ДОЛАЗАК ПЕРИОД ЛЕТЕЊА
ДЕСТИНАЦИЈА АВИО ПРЕВОЗНИК БРОЈ ЛЕТА ДОЛАЗАК ПЕРИОД ЛЕТЕЊА
SOLUN JU 2525 11:05 27.06.2023 – 13.09.2023.

ISTANBUL

JU 2805 16:35 27.06.2023 – 13.09.2023.
ДЕСТИНАЦИЈА АВИО ПРЕВОЗНИК БРОЈ ЛЕТА ДОЛАЗАК ПЕРИОД ЛЕТЕЊА
ISTANBUL JU 2805 15:25 29.03.2023. – 10.06.2023.

TIVAT

JU 2189 9:10 13.06.2023. – 12.09.2023.
ДЕСТИНАЦИЈА АВИО ПРЕВОЗНИК БРОЈ ЛЕТА ДОЛАЗАК ПЕРИОД ЛЕТЕЊА
ДЕСТИНАЦИЈА АВИО ПРЕВОЗНИК БРОЈ ЛЕТА ДОЛАЗАК ПЕРИОД ЛЕТЕЊА
TIVAT JU 2189 9:10 13.06.2023 – 12.09.2023.
ДЕСТИНАЦИЈА АВИО ПРЕВОЗНИК БРОЈ ЛЕТА ДОЛАЗАК ПЕРИОД ЛЕТЕЊА
ISTANBUL JU 2805 16:35 29.03.2023. – 10.06.2023.

SOLUN

JU 2525 11:05 27.06.2023 – 13.09.2023.

ISTANBUL

JU 2805 16:35 27.06.2023 – 13.09.2023.
ДЕСТИНАЦИЈА АВИО ПРЕВОЗНИК БРОЈ ЛЕТА ДОЛАЗАК ПЕРИОД ЛЕТЕЊА
SOLUN JU 2525 11:05 13.06.2023 – 25.06.2023.

ISTANBUL

JU 2805 16:35 13.06.2023 – 25.06.2023.

Резервације и куповину карата можете обавити искључиво преко ЕрСрбија или неке овлашћене агенције.

Куповина карата на Аеродрому Морава није могућа.