IZ KRALJEVA

DESTINACIJA AVIO PREVOZNIK BROJ LETA POLAZAK PERIOD LETENJA
DESTINACIJA AVIO PREVOZNIK BROJ LETA POLAZAK PERIOD LETENJA
SOLUN JU 2524 7:45 13.06.2023 – 13.09.2023.

ISTANBUL

JU 2804 11:40 13.06.2023 – 13.09.2023.
DESTINACIJA AVIO PREVOZNIK BROJ LETA POLAZAK PERIOD LETENJA
ISTANBUL JU 2804 10:15 30.10.2022 – 25.3.2023.

ISTANBUL

JU 2804 9:15 29.03.2023 – 10.06.2023.

TIVAT

JU 2188 9:40 13.06.2023 – 13.09.2023.
DESTINACIJA AVIO PREVOZNIK BROJ LETA POLAZAK PERIOD LETENJA
DESTINACIJA AVIO PREVOZNIK BROJ LETA POLAZAK PERIOD LETENJA
TIVAT JU 2188 9:40 13.06.2023 – 13.09.2023.
DESTINACIJA AVIO PREVOZNIK BROJ LETA POLAZAK PERIOD LETENJA
ISTANBUL JU 2804 10:05 30.10.2022 – 10.06.2023.

SOLUN

JU 2524 7:45 13.06.2023 – 13.09.2023.

ISTANBUL

JU 2804 11:40 13.06.2023 – 13.09.2023.
DESTINACIJA AVIO PREVOZNIK BROJ LETA POLAZAK PERIOD LETENJA

ZA KRALJEVO

DESTINACIJA AVIO PREVOZNIK BROJ LETA DOLAZAK PERIOD LETENJA
DESTINACIJA AVIO PREVOZNIK BROJ LETA DOLAZAK PERIOD LETENJA
SOLUN JU 2525 11:05 13.06.2023 – 13.09.2023.

ISTANBUL

JU 2805 16:35 13.06.2023 – 13.09.2023.
DESTINACIJA AVIO PREVOZNIK BROJ LETA DOLAZAK PERIOD LETENJA
ISTANBUL JU 2805 15:15 30.10.2022 – 10.06.2023.

TIVAT

JU 2189 9:10 13.06.2023 – 13.09.2023.
DESTINACIJA AVIO PREVOZNIK BROJ LETA DOLAZAK PERIOD LETENJA
DESTINACIJA AVIO PREVOZNIK BROJ LETA DOLAZAK PERIOD LETENJA
TIVAT JU 2189 9:10 13.06.2023 – 13.09.2023.
DESTINACIJA AVIO PREVOZNIK BROJ LETA DOLAZAK PERIOD LETENJA
ISTANBUL JU 2805 15:05 30.10.2022 – 10.06.2023.

SOLUN

JU 2525 11:05 13.06.2023 – 13.09.2023.

ISTANBUL

JU 2805 16:35 13.06.2023 – 13.09.2023.
DESTINACIJA AVIO PREVOZNIK BROJ LETA DOLAZAK PERIOD LETENJA

Rezervacije i kupovinu karata možete obaviti isključivo preko AirSerbia ili neke ovlašćene agencije.

Kupovina karata na Aerodromu Morava nije moguća.